Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

Monika Smulewicz, czyli kim jest założycielka HR na szpilkach?

Przygoda twórczyni HR na szpilkach – Moniki Smulewicz – rozpoczęła się już ponad 20 lat temu. Monika pracowała wówczas w niewielkiej mazurskiej miejscowości. Niska popularność internetu jako źródła wiedzy sprawiała, że znalezienie wiarygodnych informacji na temat zagadnień kadrowo-płacowych było trudnym wyzwaniem. W pokonywaniu trudności pomógł Monice mąż, który podczas pobytu w Warszawie kupował specjalistyczne czasopisma oraz książki.

Marzeniem Moniki Smulewicz jest sprawienie, by każda osoba – nawet z najmniejszej miejscowości – miała szanse zdobycia specjalistycznej wiedzy dotyczącej kadr i płac. Aby spełnić ten cel, Monika od 2003 roku prowadzi szkolenia tradycyjne skierowane m.in. dla kadry menedżerskiej. Szkolenia te dotyczą zagadnień z obszaru prawa pracy oraz zarządzania zasobami ludzkimi – ich znajomość pozwala menedżerom zrozumieć, jak ważną rolę pełnią pracownicy w każdym przedsiębiorstwie. Jest to ważne, ponieważ menedżerowie są często bardzo dobrymi specjalistami w swoim zawodzie, czasem nie potrafią jednak spojrzeć na przedsiębiorstwo jako całość złożoną z różnorodnych zasobów.

Oprócz działalności dydaktycznej, Monika Smulewicz jest także wykładowczynią na uczelniach wyższych oraz założycielką bloga „HR na szpilkach”

HR na szpilkach, czyli kadrowo-płacowa społeczność

„HR na szpilkach” to prowadzony przez Monikę Sumlewicz blog specjalistyczny, którego tematyka dotyczy trudnej dziedziny, jaką obecnie są kadry i płacy. Na blogu regularnie umieszczane są m.in. aktualne informacje na temat zmian w prawie pracy oraz przydatne narzędzia do pracy w kadrach (kalkulatory płac itd.). Ponadto, facebookowy fanpage  „HR na szpilkach” liczy sobie obecnie ok. 40 000 obserwujących użytkowników.

Czym jest Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego?

Akademia jest innowacyjnym projektem edukacyjnym opartym na 2 filarach: specjalistycznej wiedzy z obszaru HR przekazywanej kursantom oraz wsparciem i motywacją ze strony prowadzącego szkolenie eksperta. Dlatego też kursy wchodzące w skład Akademii pomagają wytyczyć plan rozwoju zawodowego w zarówno w odniesieniu do kompetencji twardych, jak i miękkich.

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego ma status prawny Placówki Oświatowej i jest wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod (nr RSPO 273974).

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego – jakie kursy wchodzą w jej skład?

Oferta Akademii jest bardzo szeroka i składa się z licznych kursów – każdy z nich pozwala zwiększyć kompetencje w zależności od aktualnych potrzeb. I tak, w skład kursów wchodzą m.in. następujące szkolenia stacjonarne oraz online:

  • Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego, XIII edycja (jest to trwający 9 miesięcy, kompleksowy pakiet obejmujący zagadnienia związane m.in. z: prawidłowym naliczaniem wynagrodzeń pracowników, stosowaniem prawa pracy w praktyce, wykorzystaniem programu MS Excel w działach kadrowych oraz ochroną danych osobowych);
  • Akademia Online: kurs kadry, IX edycja (podstawowe informacje na temat prowadzenia dokumentacji kadrowej w przedsiębiorstwie);
  • Akademia Online: Excel w kadrach i płacach, II edycja (jest to interesujący kurs łączący kadry i płace oraz możliwości programu MS Excel);
  • Akademia Online: Książka „Urlopy i zwolnienia od pracy” + Kurs Urlopy, VII edycja (jest to szkolenie pomocne w planowaniu urlopów kadry pracowniczej);
  • Akademia Online: Książka „Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa” + Kurs Zasiłki, VI edycja (kurs szczególnie przydany dla przedsiębiorców zatrudniających pracownice będące jednocześnie matkami);
  • Akademia HR Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, edycja I (szkolenie zalecane dla tych, którzy pragnę poznać tajniki sztuki menedżerskiej i rozwijać kapitał intelektualny przedsiębiorstwa).

Przy czym należy zauważyć, że jest to jedynie część spośród wszystkich dostępnych szkoleń. Jak więc widać, oferta kursów jest niezwykle szeroka i zróżnicowana, a skorzystanie z poszczególnych szkoleń z jednej strony na utrwalenie wiedzy na temat przepisów prawa pracy i stosowania ich w praktyce, z drugiej zaś – na rozwijanie umiejętności technicznych (wykorzystanie w zakresie programu MS Excel) oraz udoskonalanie kompetencji miękkich.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
O Bartosz Kaczmarski 83 artykuły
Bartosz Kaczmarski - autor bloga Firmowy.com.pl. Absolwent Politechniki Koszalińskiej na kierunkach ekonomia przedsiębiorstwa oraz finanse i polityka przedsiębiorstwa. Pasjonat ekonomii, przedsiębiorczości oraz wspinaczki górskiej. Na co dzień właściciel własnej firmy.